Màn Chiếu Khung Cố Định

Màn chiếu Khung cố định cũ tỉ lệ 16:9, vải màn cao cấp siêu bắt sáng. Màn chiếu Fixed Frame cũ chuyên xem phim HD 3D tại gia đình & rạp phim.

Hiển thị 4 sản phẩm