Product Tag - Màn chiếu giá rẻ

 • Màn Chiếu Kéo Tay 150 inch

  Tên Gọi Màn chiếu kéo tay 150 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu có móc để treo trên tường
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 3m x 2m25
  120 x 90 (inch)
  Tỉ Lệ 4:3
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng

   

  1.300.000
 • Màn Chiếu Kéo Tay 135 inch

  Tên Gọi Màn chiếu kéo tay 135 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu có móc để treo trên tường
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 2m4 x 2m4
  96 x 96 (inch)
  Tỉ Lệ 1:1
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  800.000
 • Màn Chiếu Kéo Tay 120 inch

  Bảo Hành3 tháng

  Tên Gọi Màn chiếu kéo tay 120 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu có móc để treo trên tường
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 2m2 x 2m2
  84 x 84 (inch)
  Tỉ Lệ 1:1
  Chất Liệu Matte white, Black border
  600.000
 • Màn Chiếu Kéo Tay 100 inch

  Tên Gọi Màn chiếu kéo tay 100 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu có móc để treo trên tường
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 1m8 x 1m8
  70 x 70 (inch)
  Tỉ Lệ 1:1
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  450.000
 • Màn Chiếu Kéo Tay 80 inch

  Tên Gọi Màn chiếu kéo tay 80 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu có móc để treo trên tường
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 1m5 x 1m5
  60 x 60 (inch)
  Tỉ Lệ 1:1
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  400.000
 • Màn chiếu khung lắp ráp 200 inch

  Tên Gọi Màn chiếu khung lắp ráp 200 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu khung nhôm lắp ráp
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 4m x 3m
  160 x 120 (inch)
  Tỉ Lệ 4:3
  Chất Liệu Nhựa PVC cao cấp
  Bảo Hành 3 tháng
  10.500.000
 • Màn chiếu điện 135 inch 16:9

  Tên Gọi Màn chiếu Điện 135 inch 16:9 (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu tự động có remote
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 3m x 1m7
  118x 67 (inch)
  Tỉ Lệ 16:9
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  1.800.000
 • Màn chiếu khung lắp ráp 150 inch

  Tên Gọi Màn chiếu khung lắp ráp 150 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu khung nhôm lắp ráp
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 3m x 2m25
  120 x 90 (inch)
  Tỉ Lệ 4:3
  Chất Liệu Nhựa PVC cao cấp
  Bảo Hành 3 tháng
  9.500.000
 • Màn Chiếu Điện 400 Inch

  Tên Gọi Màn chiếu Điện 400 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu tự động có remote
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 8m13 x 6m10
  320 x 240 (inch)
  Tỉ Lệ 4:3
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng

   

 • Màn Chiếu Điện 300 Inch

  TÊN GỌI Màn chiếu điện 300 inch
  LOẠI MÀN Màn chiếu tự động có remote
  KÍCH THƯỚC(Ngang X  Cao) 6m x 4m5
  236 x 256 (inch)
  TỈ LỆ 4:3
  CHÂT LIỆU Matte white, Black border
  BẢO HÀNH 3 tháng
 • Màn Chiếu Điện 250 Inch

  TÊN GỌI Màn chiếu điện 250 inch (cũ)
  LOẠI MÀN Màn chiếu tự động có remote
  KÍCH THƯỚC(Ngang X  Cao) 5m02 x 3m8
  197,6 x 149,6 (inch)
  TỈ LỆ 4:3
  CHÂT LIỆU Matte white, Black border
  BẢO HÀNH 3 tháng
 • Màn Chiếu Điện 200 Inch

  TÊN GỌI Màn chiếu điện 200 inch (cũ)
  LOẠI MÀN Màn chiếu tự động có remote
  KÍCH THƯỚC(Ngang X  Cao) 4m x 3m
  157 x 118 (inch)
  TỈ LỆ 4:3
  CHÂT LIỆU Matte white, Black border
  BẢO HÀNH 3 tháng
  2.900.000