Product Tag - Màn chiếu giá rẻ

Trung tâm máy chiếu cũ VNPC chuyên bán các loàn màn chiếu cũ giá rẻ tại TpHCM, giao hàng tận nơi, bảo hành từ 3 đến 6 tháng. Màn chiếu cũ cho máy chiếu

 • Màn Chiếu Điện 150 Inch

  Tên Gọi Màn chiếu Điện 150 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu tự động có remote
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 3m x 2m25
  120 x 90 (inch)
  Tỉ Lệ 4:3
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  1.500.000
 • Màn Chiếu Điện 135 Inch

  Tên Gọi Màn chiếu điện 135 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu tự động có remote
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 2m4 x 2m4
  96 x 96 (inch)
  Tỉ Lệ 1:1
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  1.350.000
 • Màn Chiếu Điện 120 Inch

  Tên Gọi Màn chiếu Điện 120 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu tự động có remote
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 2m2 x 2m2
  84 x 84 (inch)
  Tỉ Lệ 1:1
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  1.200.000
 • Màn chiếu điện 150 inch 16:9

  Tên Gọi Màn chiếu Điện 150 inch 16:9 (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu tự động có remote
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 3m3 x 1m87
  130x 74 (inch)
  Tỉ Lệ 16:9
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  2.500.000
 • Màn Chiếu Điện 100 Inch

  Tên Gọi Màn chiếu Điện 100 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu tự động có remote
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 1m8 x 1m8
  70 x 70 (inch)
  Tỉ Lệ 1:1
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  950.000
 • Màn Chiếu 3 Chân 150 inch

  Tên Gọi Màn chiếu 3 chân 150 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu có chân di động
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 3m x 2m25
  120 x 90 (inch)
  Tỉ Lệ 4:3
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  2.500.000
 • Màn Chiếu 3 Chân 135 inch

  Tên Gọi Màn chiếu 3 chân 135 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu có chân di động
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 2m4 x 2m4
  96 x 96 (inch)
  Tỉ Lệ 1:1
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  1.100.000
 • Màn Chiếu 3 Chân 120 inch

  Tên Gọi Màn chiếu 3 chân 120 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu có chân di động
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 2m2 x 2m2
  84 x 84 (inch)
  Tỉ Lệ 1:1
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  800.000
 • Màn Chiếu 3 Chân 100 inch

  Tên Gọi Màn chiếu 3 chân 100 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu có chân di động
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 1m8 x 1m8
  70 x 70 (inch)
  Tỉ Lệ 1:1
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  550.000
 • Màn Chiếu 3 Chân 80 inch

  Tên Gọi Màn chiếu 3 chân 80 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu có chân di động
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 1m5 x 1m5
  59 x 59 (inch)
  Tỉ Lệ 1:1
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  500.000
 • Màn Chiếu 3 Chân 70 inch

  Tên Gọi Màn chiếu 3 chân 70 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu có chân di động
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 1m25 x 1m25
  50 x 50 (inch)
  Tỉ Lệ 4:3
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  450.000
 • Màn Chiếu Kéo Tay 170 inch

  Tên Gọi Màn chiếu kéo tay 170 inch (cũ)
  Loại Màn Màn chiếu có móc để treo trên tường
  Kích Thước (Ngang X  Cao) 3m05 x 3m05
  120 x 120 (inch)
  Tỉ Lệ 1:1
  Chất Liệu Matte white, Black border
  Bảo Hành 3 tháng
  1.500.000