Lưu Trữ Chuyên Mục: Khách Hàng

Khách hàng của maychieucu.com: Các dự án lắp đặt máy chiếu cũ cho quán cà phê bóng đá, rạp phim gia đình, phòng chiếu dạy học ở các trường. Video tư vấn chọn mua và sử dụng máy chiếu cũ, video thực tế về các model máy chiếu cũ do VNPC cung cấp.

Hướng dẫn đặt mua máy chiếu cũ Online

Hướng dẫn đặt mua máy chiếu cũ Online
Hướng dẫn đặt mua máy chiếu cũ Online tại VNPC: Đặt mua nhanh áp dụng cho việc đặt mua chỉ 1 model duy nhất: Quý khách có thể đặt mua nhanh các model máy chiếu cũ mà bạn đang xem thông qua việc click vào nút đạt mua nhanh theo hình bên dưới: Sau đó quý khách nhập tin theo mẫu có dạng như của chúng tôi cung cấp và nhấn nút gửi đi .