Monthly Archives - Tháng Mười 2015

CÁP KẾT NỐI TÍN HIỆU HDMI

Cáp kết nối tín hiệu

Công ty VNPC chuyên cung cấp các loại cáp tín hiệu máy chiếu: VGA, HDMI và bộ chia cổng tín hiệu, cáp switch tín hiệu. Hãy liên hệ Hotline: 09888 10900 để được tư vấn trực tiếp. Cáp VGA Giá bán 10M 150.000 15M 200.000 20M 250.000 30M 450.000 40M 550.000 50M 950.000 CÁP TÍN [...]

Read more...